REKRUTACJA NA ROK 2017/2018

 

Zapraszamy dzieci od 2 do 6 lat

 

   


Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Mamy świadomość, że wybór przedszkola jest ważną decyzją w życiu Rodziców i ich dzieci. Zapraszamy do integracyjnego przedszkola, w którym wspólnie z Dziećmi tworzymy nowatorski i inspirujący program edukacyjny.
Nasza Misja:

Dziecko składa się ze stu.

Ma sto języków, sto rąk, sto myśli, sto sposobów

W jaki myśli, bawi się i mówi.

Sto – zawsze sto rodzajów słuchania, dziwienia się i kochania.

Sto radosnych sposobów na śpiewanie i rozumienie,

Na odkrywanie stu światów, na swobodne wymyślanie stu światów,a marzenia o stu światach.

Dziecko ma sto języków

I sto i sto i sto....

Loris Malaguzzi


Pragniemy przekazać Dzieciom nie tylko zapał do twórczych działań i odwagę  bycia sobą. Chcemy, by żyjąc w świecie ciągłych zmian potrafiły być szczęśliwe z samym sobą oraz by czerpały radość z relacji z bliskimi, ponadto by uwierzyły, że potrafią spełniać własne marzenia. Wychowujemy dzieci własnym przykładem a nie dydaktyką! Z nami dzieci doświadczają świata w twórczym, nieszablonowym działaniu oraz poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych; odkrywają i rozwijają własne sto światów, podczas współdziałania z rówieśnikami.


W Bajeczce:

  • język angielski codziennie w formie zabawy
  • szanujemy Dziecko, w każdym przejawie jego aktywności i doświadczenia,jego osobowość, emocjonalność,indywidualność i zachowania społeczne - dbamy o tworzenie przestrzeni i warunków do ich swobodnego rozwoju,
  • doceniamy możliwości poznawcze Dziecka i wierzymy w jego mądrość oraz wrodzoną pasję poznawania otaczającego świata,
  • odchodzimy od z góry narzuconych, przedszkolnych shamatów, podążając za Dzieckiem w jego zaciekawieniu światem, pomagając mu w realizowaniu jego pasji i zainteresowań, wzmacniamy w Dziecku poczucie tolerancji i wielokulturowości;
  • u nas Dzieci zadają pytania, poszukują odpowiedzi, dyskutują, negocjują i decydują - bliska nam jest edukacja demokratyczna
  • dążymy do wypracowania wspólnie z Dzieckiem wewnętrznej motywacji, a nie motywacji opartej na zasadach kar i nagród;
  • promujemy program rozwijający inteligencję emocjonalną bo wierzymy że to jest klucz do sukcesu.Niepubliczne Integracyjne Przedszkole " Bajeczka" Jest Placówką  Realizującą Program, Cele i Zadania Określone w Ustawie o Systemie Oświaty i Posiadającym Wpis Do Ewidencji Placówek Niepublicznych NR 324/PN6
/13.


W roku przedszkolnym 2017/2018 będziemy ponownie realizować program z wydawnictwa MAC.

Kolorowy start to kompleksowy cykl dla wszystkich etapów edukacji – od trzylatka po sześciolatka – którego autorem jest znana i ceniona przez nauczycieli wychowania przedszkolnego Wiesława Żaba-Żabińska.

 

Cykl jest odpowiedzią na zmiany zachodzące obecnie w polskiej oświacie i został opracowany tak, aby korzystać mogły z niego zarówno najmłodsze przedszkolaki, jak i pięcio- oraz sześciolatki. Tym, co wyróżnia go na tle innych propozycji, są dodatkowe zeszyty przygotowujące do nauki czytania, pisania i liczenia, a także Książka zachęcająca do pracy grupowej.


 
"BAJECZKA" NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE

znajduje się na Bemowie, na ul. Morcinka 14B

 

Zobacz lokalizację i dojazd.