Opłaty

\
Staramy się tak kształtować nasze opłaty, by były dostępne dla każdego, kto przykłada wielką wagę do wysokiego poziomu wychowania i edukacji swego dziecka.

 

Wszystkie ceny obejmują:

 • wyżywienie
 • zajęcia muzyczno - rytmiczne
 • codzienne zajęcia z języka angielskiego w wersji podstawowej wplecionej w codzienne zajęcia dydaktyczne
 • język angielski 3 x w tygodniu w wersji rozszerzonej
 • terapia pedagogiczna z pedagogiem specjalnym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • dziecięca matematyka
 • odimienna nauka czytania I.Majchrzak
 • glottodydaktyka
 • grafo i psychomotoryka
 • elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • plastyka
 • elementy si

Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oferujemy bezpłatnie następujące zajęcia :
 • z Ruchu Rozwijającego
 • diagnozę w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
 • terapię logopedyczną
 • terapię psychologiczną
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym
 • terapię pedagogiczną w ramach realizacji IPET
 • trening umiejętności społecznych (TUS)
Przedszkole na godziny/ karnety:
W naszym przedszkolu proponujemy pozostawienie dzieci na godziny w cenie 12zł/godz.

Istnieje również możliwość skorzystania z godzinowych karnetów ważnych przez 30 dni od dnia zakupu. (przy opcji karnetowej również obowiązuje wpisowe).

45 godzin - 485zł
60 godzin - 580zł
90 godzin - 810zł

Karnety można wykorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia przedszkola. Niewykorzystane godziny przepadają!! Nie ma możliwości ich odrobienia.

Prosimy o dokonywanie wpłat na poniższy nr konta lub KP w przedszkolu

08 1020 1068 0000 1202 0139 3818