JUŻ ROZPOCZĘŁA SIĘ


REKRUTACJA NA ROK 2018/2019 !


DZIECI POWYŻEJ 2,5 r.ż. - 0 zł


 


OD 2,5 ROKU DO 4 LAT DO PRZEDSZKOLA

5 LATKI NA ROCZNE OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

6 LATKI DO NASZEJ PRZEDSZKOLNEJ ZERÓWKI


Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Mamy świadomość, że wybór przedszkola jest ważną decyzją w życiu Rodziców i ich dzieci. Zapraszamy do integracyjnego przedszkola, w którym wspólnie z Dziećmi tworzymy nowatorski i inspirujący program edukacyjny.
Pragniemy przekazać Dzieciom nie tylko zapał do twórczych działań i odwagę bycia sobą. Chcemy, by żyjąc w świecie ciągłych zmian potrafiły być szczęśliwe z samym sobą oraz by czerpały radość z relacji z bliskimi, ponadto by uwierzyły, że potrafią spełniać własne marzenia. Wychowujemy dzieci własnym przykładem a nie dydaktyką! Z nami dzieci doświadczają świata w twórczym, nieszablonowym działaniu oraz poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych; odkrywają i rozwijają własne sto światów, podczas współdziałania z rówieśnikami.


W Bajeczce:

  • język angielski codziennie w formie zabawy + 3 razy w tygodniu po 30 minut w wersji rozszerzonej
  • szanujemy Dziecko, w każdym przejawie jego aktywności i doświadczenia,jego osobowość, emocjonalność,indywidualność i zachowania społeczne - dbamy o tworzenie przestrzeni i warunków do ich swobodnego rozwoju,
  • doceniamy możliwości poznawcze Dziecka i wierzymy w jego mądrość oraz wrodzoną pasję poznawania otaczającego świata,
  • odchodzimy od z góry narzuconych, przedszkolnych shamatów, podążając za Dzieckiem w jego zaciekawieniu światem, pomagając mu w realizowaniu jego pasji i zainteresowań, wzmacniamy w Dziecku poczucie tolerancji i wielokulturowości;
  • u nas Dzieci zadają pytania, poszukują odpowiedzi, dyskutują, negocjują i decydują - bliska nam jest edukacja demokratyczna
  • dążymy do wypracowania wspólnie z Dzieckiem wewnętrznej motywacji, a nie motywacji opartej na zasadach kar i nagród;
  • promujemy program rozwijający inteligencję emocjonalną bo wierzymy że to jest klucz do sukcesu.Niepubliczne Integracyjne i Językowe Przedszkole " Bajeczka" Jest Placówką Realizującą Program, Cele i Zadania Określone w Ustawie o Systemie Oświaty i Posiadającym Wpis Do Ewidencji Placówek Niepublicznych NR 324/PN6/13

Celem głównym programu jest poprawa jakości i metod kształcenia dzieci w przedszkolu poprzez modernizację treści i metod kształcenia dzięki opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnego programu edukacji przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem aktywności twórczej i umiejętności

konstrukcyjno-przestrzennych w edukacji przedszkolnej. :-)


"BAJECZKA" NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE

znajduje się na Białołęce, na ul. Berensona  32

 

Zobacz lokalizację i dojazd

 

Przedszkole bez czesnego

Dla dzieci powyżej 2,5 roku przedszkole bez wpisowego!


Przedszkole za złotówkę
Warszawa - Białołęka

Atrakcyjna cena: cały dzień 490 zł, pół dnia 350 zł.

Staramy się tak kształtować nasze opłaty, by były dostępne dla każdego, kto przykłada wielką wagę do wysokiego poziomu wychowania i edukacji swego dziecka.