Metody pracy

"Pozwólcie rozkwitnąć młodym kwiatom...
całą resztę otrzymacie w nadmiarze." - C. Freitnet
Wśród metod, którymi pracujemy na codzień znajdują się elementy :

- Metoda Dobrego Startu , M. Bogdanowicz (powitanie w kręgu, ćwiczenia logorytmiczne)
- ćwiczeń z zakresu Ruchu Rozwijającego W. Sherborne ( nawiązywanie realcji "z" )
- kinezjologia edukacyjna P. Dennisona (ruchy naprzemienne, leniwe ósemki)
- terapia ręki i usprawnianie grafomotoryczne H. Tymichiowa
- Program rozwijający percepcje wzrokową ( poziom podstawowy i rozszerzony) M. Frostig i D. Horne
- relaksacja przy muzyce : metoda twórczego ruchu Carla Orffa, R. Labana, Kniess'ów
- aktywne słuchanie muzyki, B. Strauss
- pedagogika zabawy KLANZA
- zabawy badawcze
- elementy pedagogiki Montessori ( w zakresie kształtowania małej motoryki i sprawności manualnej)
- elementy bajko i baśnioterapii
- elementy dramy i ćwiczeń parateatralnych
- system komunikacji pozawerbalnej MAKATON,Język migowy, praca z książką komunikacyjną
Pracujemy metodami czynnościowymi, aktywizującymi dziecko do działania uwzględniając w nich metodyczne podejscie Celestyna Freineta w zakresie: wyzwalania u dziecka potrzeby swobodnej aktywności twórczej.
Wśród metod czynnościowych stosowanych w naszym przedszkolu wymienić można:


1. Metoda Samodzielnych Doświadczeń
2. Metoda Zadań Stawianych Do Wykonania
3. Metoda Ćwiczeń Utrwalających Nabyte Umiejetności
Metody słowne:
1. objaśnienia i instrukcje
Metody percepcyjne:
1. pokaz
2. obseracja
3. przykład osobisty
Innowacyjne metody pracy:
1. techniki C. Freineta (technika organizacji pracy)
Metody związane z nauką czytania:
1. Metoda Dobrego Startu
2. Glottodydaktyka, B. Rocławski
3. Odimienna metoda nauki czytania, I. Majchrzak
4. Metoda Glen'a Domana
Metody z zakresu nauki matematyki:
1. "Dziecięca matematyka", E. Gruszczyk-Kolczyńska
2. E. Zielińska
W terapiach indywidualnych wykorzystujemy elementy psychologii behawioralnej oraz Metodę Polisensoryczną.
W terapii autyzmu, jeśli jest uzasadniona potrzeba wykorzystujemy elementy systemu TEACH i HOLDING
Metody terapeutyczne:
1. Metoda polisensoryczna
2. Terapia Behawioralna
3. Elementy TEACH i HOLDING
4. Program M. Frostig i D. Horne
5. Zabawy grafomotoryczne-terapia ręki, H. Tymichowa
6. Elementy terapii SI
7. Bajko i baśnioterapia
8. Drama i ćwiczenia parateatralne
9. Ruch Rozwijający W. Sherborne
W zakresie pracy nad językiem proponujemy:
- raz w tygodniu zajęcia z logorytmiki prowadzone przez logopedę
Zwracając uwagę na istotny wpływ diety na rozwój dzieci serwujemy w ciągu dnia 5 zdrowych i odpowiednio zbilansowanych posiłków przygotowanych na miejscu przez profesjonalną kadrę gastronomiczną.
Kiedy zachodzi taka potrzeba dostosowujemy posiłki do indywidualnych diet i wskazań żywieniowych.
Poza standardowymi pomieszczeniami przedszkolnymi oferujemy dzieciom sale terapeutyczno-relaksacyjną oraz sale jadalną z częścią artystyczno-językową wyposażoną w projektor, komputer i ekran multimedialny.
W TERAPII AUTYZMU NAJSZERZEJ STOSOWANĄ PRZEZ NAS METODĄ JEST PSYCHOSTYMULACJA, gdyż jest to metoda uniwersalna i nieograniczająca się do jednego typu zaburzenia, doskonale sprawdzająca się w pracy z dziećmi zaburzonymi emocjonalnie, intelektualnie, ruchowo z autyzmem i uszkodzeniami CUN, z zaburzoną funkcją komunikacji werbalnej, afazją.
Głównym celem tej metody jest wywołanie i utrwalenie spontanicznej aktywności słownej (S.A.S), która występuje u dziecka wtedy gdy mówi ono z własnej potrzeby bez dodatkowych wzmocnień lub/i instrukcji.

W obrębie metody psychostymulacji wykonujemy z dziećmi ćwiczenia :
- energetyzujące
- oddechowo-głosowe
- fonacyjne
- rozwibrowujące
Obok ćwiczeń wspieramy motywację do mówienia poprzez stosowanie techniki "zalewania mową' i oddziaływania parateatralnego. W zajęcia wplatamy relaks psychostymulacyjny, zabawy w rytmo-gesty i kreacje ruchowe.