Zajęcia dodatkowe

JĘZYK ANGIELSKI
w naszym przedszkolu proponujemy trzy warianty nauki języka angielskiego :
1. codzienne, obowiązkowe zajęcia połączone z zajęciami programowymi prowadzone przez nauczyciela grupy ( ok 10 min dziennie) - w ramach opłaty czesnego.
2. rozszerzony program trzy razy w tygodniu po 30 min, z podziałem na grupy wiekowe metodą TBR ( Total Body Response) polegającą na połączeniu w nauce dźwięku i ruchu skojarzonych z konkretnymi symbolami. Prowadzone przez nauczyciela języka angielskiego - w ramach opłaty czesnego.
DODATKOWY JĘZYK (opcja utworzenia grup poszczególnych języków w danym roku uzależniona jest od liczby chętnych) ----> dodatkowo płatne, prowadzone w godzinach popołudniowych.
- język niemiecki
- język francuski
- język hiszpański
- język chiński
W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY DZIECIOM TAKŻE:
rytmikę 2 razy w tygodniu po 30 minut z podziałem na grupy prowadzoną przez wysokiej klasy muzyka absolwentkę Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie ( 2 stopień - wyróżnienie, studia zakończone z wynikiem celującym na dwóch kierunkach: rytmika i drygentura chóralna )
ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE: ( start zajęć w danym roku uzależniony jest od liczby chętnych )
- kuchcikowo
- plastyka
-zajęcia teatralno - dramowe "zabawa w teatr"
- gimnastyka korekcyjna
- taniec dawnych epok
- zumba
- balet
- tworzenie ozdób z drewna osikowego
- piłka nożna
- szachy
- ceramika
- język chiński z elementami kultury dalekiego wschodu
- warsztaty psychologiczne dla dzieci ( trening kreatywny, trening twórczego myslenia, kształtowanie inteligencji emocjonalnej )