Opłaty

Staramy się tak kształtować nasze opłaty, by były dostępne dla każdego, kto przykłada wielką wagę do wysokiego poziomu wychowania i edukacji swego dziecka.


Wszystkie ceny obejmują:

 • wyżywienie
 • zajęcia muzyczno - rytmiczne
 • codzienne zajęcia z języka angielskiego
 • Po szczegóły zapraszamy do zakładki zajęcia :)

Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oferujemy bezpłatnie następujące zajęcia :
 • diagnozę w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
 • terapię logopedyczną
 • terapię psychologiczną
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym


 • Jednorazowa opłata wpisowa (rezerwacyjna) w wysokości 500zł
 • Czesne ( stała, comiesięczna opłata) w wysokości 990zł pokrywająca wszystkie koszty związane z realizacją oferty programowej,
 • Pół dnia dla dzieci powyżej 2,5 roku wynosi 640zł
 • Czesne dla dzieci poniżej 2,5 roku wynosi 1090zł (stała comiesięczna opłata)
 • Pół dnia dla dzieci poniżej 2,5 roku wynosi 690zł miesięcznie (stała comiesięczna opłata)
 • Dzieci z orzeczeniami 300zł miesięcznie (stała comiesięczna opłata)

W przypadku zapisu rodzeństwa istnieje możliwość otrzymania ulgi przy opłacie comiesięcznej.

Przedszkole na godziny/ karnety:
W naszym przedszkolu proponujemy pozostawienie dzieci na godziny, w cenie 12 zł/godz.

Istnieje również możliwość skorzystania z godzinowych karnetów ważnych przez 30 dni od dnia zakupu. (przy opcji karnetowej również obowiązuje wpisowe).

45 godzin - 485zł
60 godzin - 580zł
90 godzin - 810zł

Karnety można wykorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia przedszkola. Niewykorzystane godziny przepadają!! Nie ma możliwości ich odrobienia.

Prosimy o dokonywanie wpłat na poniższy nr konta:

08 1020 1068 0000 1202 0139 3818