Życie przedszkola - program edukacyjny

W naszym przedszkolu kierujemy się ideą wybitnego psychologa Lwa Wygotskiego - "PODCZAS ZABAWY DZIECI OSIĄGAJĄ NAJWYŻSZE SUKCESY. NAJWAŻNIEJSZE JEST TO, ŻE POWSTAJĄ NOWE WAŻNE RELACJE POMIĘDZY SYTUACJAMI ZABAWOWYMI A RZECZYWISTYMI."


"Jeśli nabyte wartości człowieka nie są podtrzymywane w codziennym życiu, współtworzone, realizowane i aktualizowane, ulegają pomniejszeniu i giną. Jeśli nie są rozwijane tym bardziej maleją, a jeśli nie są potęgowane - znikają."


Od lat prowadząc pracę pedagogiczną jesteśmy świadomi jak ogromny wpływ na człowieka ma pierwszy etap edukacji, od którego zależy wszechstronny rozwój dziecka; jego osobowości oraz budowanie fundamentalnych struktur poznawczych. Dziecko w wieku przedszkolnym poszukuje wiedzy o otaczającym go świecie, chce go odkrywać, poznawać i porządkować. Wychodząc na przeciw tym potrzebom za cel nadrzędny stawiamy sobie rozwinięcie relacji na linii dziecko - nauczyciel, która opiera się na zasadzie uczestnictwa w "edukacyjnej i życiowej podróży".


NAUCZYCIEL JEST DLA DZIECKA PRZEWODNIKIEM, ODKRYWCĄ, KTÓRY JAKO RÓWNY PARTNER ODBIERA IMPULSY POCHODZĄCE Z WEWNĘTRZNYCH POTRZEB DZIECKA I UMIEJĘTNIE JE WYKORZYSTUJE W PROCESIE EDUKACJI.


W przedszkolu Bajeczka stwarzamy wszechstronnie zorganizowane środowisko rozwoju, uwzględniając przy tym w sposób szczególny idee integracji.


Dbamy o rozwój talentów naszych podopiecznych, a także o naturalne rozbudzanie potrzeby swobodnej twórczości, aktywności artystycznej w myśl pedagogiki Celestyna Freineta.


Z należytą pieczołowitością dbamy o aranżancje sal oraz o niepowtarzalną ofertę zajęć dodatkowych dostępna dla wszystkich naszych przedszkolaków.


Codziennie zajęcia dydaktyczne wzbogacamy o program Lwa Wygotskiego " Od gąsienic do motyli", którego sercem jest myślenie symboliczne nastawione na umożliwienie każdemu dziecku nabycie umiejętności , które pozwolą na właściwą interpretacje symboli i rozwiną niezbędne do codziennego funkcjonowania myślenie logiczne.


Tworząc programy autorskie szczególny nacisk kładziemy na budowanie relacji JA-TY , JA-WY, JA-TO, Kształtujemy umiejętność posługiwania się znakiem, liczbą, barwą w otaczającym dziecko świecie.


Ważne jest dla nas budzenie wrażliwości i świadomości moralnej, pełne stymulowanie dzieci niepełnosprawnych, współdziałanie i działanie na rzecz innych, wyzwalanie otwartości i wrażliwości na otaczający świat, kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia odmienności poprzez współpracę.


"Największym życiowym osiągnięciem jest ustawiczne stwarzanie siebie od nowa, tak aby w końcu dowiedzieć się jak należy żyć" - W. Rhodes


Od 2009 roku pełnimy powinność edukacyjno-wychowaczną, a od roku 2014 miejsce w naszym przedszkolu znajdują także dzieci z orzeczeniami wymagające intensywnej pracy terapeutycznej. Specjalizujemy się w terapii dzieci autystycznych.


Z uwagi na powyższe program podstawowy wzbogacany jest o programy edukacyjno-terapeutyczne IPET i plany działań wspierających PDW.


Na terenie przedszkola organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju w obrębie którego dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach:


- terapeutyczych,

- kompensacyjnych,

- korekcyjnych.


Prowadzona jest także terapia logopedyczna oraz umożliwione są konsultacje psychologiczne.


Dzieci pracują z :


- logopedą,

- terapeutami pedagogicznymi,

- psychologiem,


a także rozwijają koordynacje ruchową podczas zajęć z gimnastyki korekcyjnej, w którą wplatane są elementy ćwiczeń z zakresu SI prowadzone przez wysokiej klasy specjalistę - absolwenta AWF-u.


Wsparcie i praca z dziećmi z orzeczeniami obejmuje:


-stymulacje rozwoju ruchowego

-rytmikę,

-elementy terapii SI (m.in. maty sensoryczne, masaże, domino dotykowe ...)

-terapię logopedyczną

-terapię pedagogiczną  ( IPET i PDW)

- wsparcie pedagoga i psychologa wobec dziecka i całej jego rodziny.


Miesięczny wymiar zajęć terapeutycznych określany jestw  toku indywidualnego postępowania oraz na podstawie orzeczenia.


Zainteresowanych poszerzeniem wiadomości na powyższy temat zapraszamy do odwiedzenia strony BIURA EDUKACJI M. St. Warszawa

www.firr.org.pl/PUB/www.systemedukacji