X

Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024          

Jak przedszkole wspiera emocje dziecka?

Przedszkole pełni kluczową funkcję w rozwoju emocjonalnym dziecka, gdyż to właśnie tam maluchy uczą się radzenia sobie z różnorodnymi uczuciami oraz nawiązywania relacji z rówieśnikami. Nauczyciele przedszkolni mają za zadanie wspierać dzieci w procesie poznawania własnych emocji, pomagając im zrozumieć ich przyczyny i skutki. W tym celu wykorzystują różne metody i narzędzia, takie jak gry, zabawy, rozmowy indywidualne czy zajęcia grupowe. 

Współpraca z rodzicami w zakresie wsparcia emocjonalnego

Rodzice są pierwszymi nauczycielami dzieci, dlatego ich współpraca z przedszkolem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego maluchów. Współpraca ta może przebiegać na różnych płaszczyznach – od wymiany informacji o zachowaniu i potrzebach dziecka, przez konsultacje z nauczycielami i specjalistami, po wspólne uczestnictwo w warsztatach czy szkoleniach dotyczących wychowania emocjonalnego. Dzięki takiej współpracy rodzice zyskują wiedzę na temat tego, jak wspierać swoje dziecko w radzeniu sobie z emocjami oraz jak pomóc mu nawiązywać pozytywne relacje z rówieśnikami.

Zajęcia dodatkowe rozwijające inteligencję emocjonalną

W przedszkolach coraz częściej organizowane są zajęcia dodatkowe, które mają na celu rozwijanie kompetencji emocjonalnych dzieci. Mogą to być np. warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne czy taneczne, które dają maluchom możliwość wyrażania siebie i eksplorowania różnych aspektów swojej osobowości. Tego rodzaju zajęcia uczą dzieci empatii, asertywności, umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywania konfliktów. Ponadto, uczestnicząc w takich zajęciach, dzieci uczą się również pracy w grupie oraz nawiązywania relacji z innymi uczestnikami, co przekłada się na ich rozwój emocjonalny i społeczny.