X

Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024          

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna zajęcia z przedszkolakiem

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Makanama

W poradni psychologiczno-pedagogicznej Makanama udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w wieku przedszkolnym. Pomagamy wspierać rozwój najmłodszych, jednocześnie tworząc jak najlepsze warunki do aktywnego uczestnictwa dzieci w środowisku społecznym.

Pomocy udzielają nauczyciele i specjaliści, do których zaliczamy psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych. Formy pomocy obejmują m.in. bieżącą pracę z dzieckiem, zajęcia rozwijające, zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz o pozostałym charakterze terapeutycznym).

Bezpieczeństwo, swoboda i dobra atmosfera

Dbamy o to, by dzieci czuły się bezpiecznie, swobodnie i miały zapewnioną dobrą atmosferę do nauki. Nasi doświadczeni pedagodzy oraz psycholodzy czuwają nad samopoczuciem dzieci i pomagają w stworzeniu jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy. Zatrudniamy nauczycieli przedszkola, którzy podchodzą indywidualnie do potrzeb dziecka i będą wspierać je na każdym etapie edukacji. Dla pełnego komfortu zachęcamy rodziców do uczestnictwa w zajęciach adaptacyjnych, na których dziecko będzie mogło zapoznać się z nowym otoczeniem i przywyknąć do codziennych rytuałów przedszkola.

Zapraszamy wszystkie dzieci do poradni Makanama – nie tylko nasze przedszkolaki. W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

 

Terapie prowadzone w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje o prowadzonych terapiach – dodatkowo zamieszczamy cennik:

  • terapia psychologiczna – 120 zł,
  • terapia pedagogiczna – 110 zł,
  • terapia logopedyczna – 120 zł,
  • terapia SI – 120 zł,
  • diagnoza SI – 380 zł,
  • TUSy – 90 zł.

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu omówienia szczegółów terapii.