X

Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024          

przedszkolaki dwie dziewczynki siedzące na piłkach

Przedszkole na ul. Chudoby w Warszawie

Przedszkole na ul. Chudoby w Warszawie zapewnia doskonałe miejsce do rozwoju dla wszystkich dzieci. Nasze zajęcia integracyjne przystosowane są do potrzeb dzieci z autyzmem, a także z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zadbaliśmy o to, by stworzyć przyjazną, bezpieczną przestrzeń, w której przedszkolaki będą mogły zdobywać wiedzę, bawić się, rozwijać talenty i wyrażać emocje. W naszych licznych placówkach przedszkolnych, np. w grupach integracyjnych na Wrzecionie, czy Białołęce, prowadzimy zajęcia w specjalnie przystosowanych salach integracyjnych. Zapewniamy także pomoc doświadczonych psychologów, których zadaniem jest pomoc dzieciom w przystosowaniu się oraz rozwoju.

Oferta przedszkola na ul. Chudoby

W naszej przedszkola na ul. Chudoby znajdują się liczne zajęcia, na których dzieci mogą zdobywać wiedzę i umiejętności poprzez zabawę i różne ćwiczenia. Prowadzimy m.in. lekcje języka angielskiego, a także zajęcia artystyczne i sportowe. Wspólna nauka w gronie rówieśników i pod okiem wykwalifikowanych pedagogów pomoże dzieciom uczyć się i wpłynie na ich pozytywny rozwój. W przerwach pomiędzy zajęciami serwujemy dzieciom pyszne i pożywne posiłki, dzięki którym będą miały siłę na zabawę oraz edukację.

Program nauczania i zajęcia dodatkowe

W przedszkolu na ul. Chudoby w Warszawie opracowaliśmy program nauczania, który jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Nasza oferta edukacyjna obejmuje różnorodne zajęcia, które stymulują rozwój intelektualny, emocjonalny oraz fizyczny dzieci. W naszym przedszkolu na Białołęce prowadzimy zajęcia dodatkowe, takie jak: zajęcia z logopedą, terapię pedagogiczną czy sensoryczną, które pomagają w rozwijaniu i kształtowaniu umiejętności społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci. Oferujemy również zajęcia z muzyki, rytmiki, plastyki, teatru i taneczne, co sprzyja rozwijaniu kreatywności i wyobraźni przedszkolaków.

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług, serdecznie zapraszamy do kontaktu! Odpowiemy na wszystkie pytania i dostarczymy informacji na temat zapisów.

Wsparcie psychologiczne dla dzieci i rodziców

W Przedszkolu na ul. Chudoby w Warszawie wiemy, że adaptacja do przedszkola może być trudnym doświadczeniem zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Dlatego zapewniamy wsparcie psychologiczne dla obu stron. Nasi doświadczeni psycholodzy pomagają dzieciom w przystosowaniu się do nowych warunków oraz radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, jakie mogą się pojawić w przedszkolu. Z kolei rodzicom udzielamy porad i wsparcia w zakresie radzenia sobie z trudnościami związanymi z procesem adaptacji i emocjami związanymi z oddawaniem dziecka do przedszkola.