X

Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024          

przedszkolak uśmiechnięty chłopiec

Przedszkole publiczne na Białołęce

Przedszkole publiczne na Białołęce na ul. Krzyżówki zapewnia dzieciom możliwość zdobywania wiedzy, zabawy z rówieśnikami i rozwijania talentów w przyjaznej atmosferze i bezpiecznym otoczeniu. Nasi doświadczeni nauczyciele zadbają o to, by pomóc dzieciom w pełni wykorzystać swój potencjał, nauczyć się samodzielności i pracy w grupie. Celem naszego przedszkola na warszawskiej Białołęce jest wspieranie przedszkolaków w nauce, wykorzystywaniu kreatywności i wyrażaniu emocji. Zapewniamy zajęcia językowe, na których dzieci nauczą się mówić po angielsku poprzez zabawę.

Program nauczania w przedszkolu na Białołęce

Nasz program nauczania w przedszkolu na warszawskiej Białołęce obejmuje różnorodne zajęcia dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Podczas lekcji języka angielskiego z native speakerem korzystamy z metod opartych na grach i zabawach językowych, co sprzyja efektywnemu przyswajaniu języka. Wspieramy rozwój artystyczny i kreatywny naszych podopiecznych, prowadząc zajęcia plastyczne i muzyczne, podczas których dzieci wykorzystują swoją wyobraźnię i rozwijają umiejętności manualne. W ramach zajęć sportowych dzieci uczą się pracy w grupie i zdrowego stylu życia. Każdy dzień w przedszkolu na Białołęce jest pełen wrażeń i pozytywnych emocji, a nasz zespół pedagogów i terapeutów wspiera dzieci w pełnym rozwoju.

Współpraca z rodzicami w przedszkolu na Białołęce

Współpraca z rodzicami jest dla nas bardzo ważna. Chcemy, aby rodzice czuli się zaangażowani w proces wychowawczy swojego dziecka i byli informowani na bieżąco o jego postępach. Dlatego organizujemy spotkania indywidualne z rodzicami, podczas których omawiamy postępy i trudności dziecka oraz ustalamy cele na kolejny okres. Wspólnie z rodzicami szukamy najlepszych rozwiązań dla ich dziecka, a nasi doświadczeni pedagodzy i psycholodzy służą radą i wsparciem. Organizujemy także liczne uroczystości i wydarzenia, w których rodzice są aktywnie zaangażowani, takie jak Dzień Babci i Dziadka czy spektakle szkolne. Współpraca z rodzicami to klucz do sukcesu w procesie wychowania i edukacji dziecka, dlatego zawsze staramy się o jej jak najlepsze i najbardziej efektywne prowadzenie.

Przedszkole z profilaktyką zdrowotną

Nasze przedszkole kładzie duży nacisk na profilaktykę zdrowotną dzieci. Dbamy o to, by codzienne posiłki były wartościowe i pożywne, a także zapewniamy możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dostosowujemy posiłki do indywidualnych zaleceń żywieniowych dla dzieci, współpracujemy z dietetykiem i uczymy naszych podopiecznych o tym, jak duże znaczenie ma spożywanie zdrowych posiłków i sposób ich konsumpcji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zapisem dziecka do naszego przedszkola na Białołęce, serdecznie zapraszamy do kontaktu! Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania na temat procesu rekrutacji oraz działania naszych grup, zarówno na ul. Krzyżówki, jak i w przedszkolu na ul. Mehoffera. Warto wybrać przedszkole, w którym dziecko będzie miało dostęp do dobrze wyposażonych sal, pysznych posiłków oraz przestronnego placu zabaw.

przedszkolak dziewczynka stojąca zaskoczona

Zajęcia integracyjne na ul. Krzyżówki

Zajęcia integracyjne na ul. Krzyżówki w Warszawie stawiają na pierwszym miejscu integrację, która stanowi priorytet w prawidłowym rozwoju przedszkolaka. Pracujemy z grupą tak, aby wzmocnić wzajemne poznanie i akceptację, oraz zbudować więzi wśród dzieci. Grupy integracyjne pozwalają od najmłodszych lat wyrabiać u dzieci w normie rozwojowej otwartość i wrażliwość w kontaktach z innymi. Dzieciom z orzeczeniami zajęcia umożliwiają normalny rozwój w środowisku rówieśników. Integracja to obustronny proces, który jest skierowany zarówno do dzieci z orzeczeniami, jak i do ich zdrowych rówieśników, podczas którego uczą się wspólnego funkcjonowania, dzielenia zasobami emocjonalnymi i poznawczymi, a przede wszystkim szacunku do swoich i koleżanek oraz kolegów.

Przedszkolny oddział integracyjny na Białołęce

W naszym przedszkolnym oddziale integracyjnym na Białołęce dbamy o to, aby potrzeby wszystkich dzieci zostały spełnione. Oprócz nauczyciela wychowania przedszkolnego, dzieci objęte są stałą opieką psychologa, pedagoga specjalnego i logopedy. Ponadto nasz program przedszkola obejmuje codzienne ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną. Uczymy wzajemnej pomocy, szacunku i akceptacji dla innych. Pomagamy zrozumieć i nazwać emocje, co ułatwi komunikację z otoczeniem. Pracujemy pozytywnymi metodami nad budowaniem motywacji wewnętrznej dziecka i jego poczucia własnej wartości.

Poprzez ruch, muzykę i taniec umożliwiamy dzieciom wszechstronny rozwój. Malujemy, wycinamy, kleimy, ugniatamy – staramy się w ten sposób urozmaicić dzieciom czas. Naszym celem jest wspieranie dzieci w odkrywaniu własnych talentów. Sukces terapeutyczny możliwy jest dzięki wykorzystywaniu indywidualnych metod oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych, które umiejętnie dobieramy. Nasze sale wyposażone są w nowoczesne pomoce multimedialne i komputer.