X

Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024          

Pomoce i metody uczenia w przedszkolu integracyjnym

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z potrzeby integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z rówieśnikami w wieku przedszkolnym. Wychowanie w duchu tolerancji i akceptacji różnorodności wpływa korzystnie na rozwój wszystkich maluchów. Z tego powodu powstają przedszkola integracyjne, gdzie dba się o wszechstronny rozwój każdego dziecka.

Jakie metody nauki stosuje się w przedszkolu integracyjnym?

W przedszkolu integracyjnym szczególny nacisk kładzie się na indywidualizację procesu nauczania. Stosuje się różnorodne metody i techniki, które mają na celu dostosowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego do możliwości i potrzeb każdego dziecka. Zastosowanie znajduje np. metoda behawioralna, która opiera się na obserwacji, analizie i modyfikacji zachowań dziecka. Wykorzystuje się ją głównie we współpracy z dziećmi z autyzmem oraz z trudnościami komunikacyjnymi.

Oprócz tego wdrażana jest integracja sensoryczna, czyli metoda mająca na celu wspomaganie rozwoju dziecka poprzez stymulację zmysłów ruchowych, wzrokowych, dotykowych oraz równowagi. Oprócz tego wykorzystuje się metody, jak np. terapia Snoezelen, które polegają na stymulacji wielozmysłowej dzieci, szczególnie tych z zaburzeniami neurologicznymi czy sensorycznymi.

W przedszkolu integracyjnym na Białołęce i w innych naszych placówkach dążymy do tego, aby stworzyć dzieciakom odpowiednie warunki do samodzielnego odkrywania świata, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności.

Jakie są przykładowe zajęcia w przedszkolach integracyjnych?

Przedszkola integracyjne oferują szeroki wachlarz zajęć indywidualnych i grupowych, które skupiają się na wspomaganiu rozwoju dziecka oraz włączaniu go w życie społeczne, np.:

  • zajęcia rytmiczne,
  • zajęcia sportowe,
  • zajęcia nauki języka obcego,
  • zajęcia logopedyczne.