X

Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024          

przedszkolak dziewczynka stojąca zaskoczona

Zajęcia integracyjne na ul. Krzyżówki

Zajęcia integracyjne na ul. Krzyżówki w Warszawie stawiają na pierwszym miejscu integrację, która stanowi priorytet w prawidłowym rozwoju przedszkolaka. Pracujemy z grupą tak, aby wzmocnić wzajemne poznanie i akceptację, oraz zbudować więzi wśród dzieci. Grupy integracyjne pozwalają od najmłodszych lat wyrabiać u dzieci w normie rozwojowej otwartość i wrażliwość w kontaktach z innymi. Dzieciom z orzeczeniami zajęcia umożliwiają normalny rozwój w środowisku rówieśników. Integracja to obustronny proces, który jest skierowany zarówno do dzieci z orzeczeniami, jak i do ich zdrowych rówieśników, podczas którego uczą się wspólnego funkcjonowania, dzielenia zasobami emocjonalnymi i poznawczymi, a przede wszystkim szacunku do swoich i koleżanek oraz kolegów.

Przedszkolny oddział integracyjny na Białołęce

W naszym przedszkolnym oddziale integracyjnym na Białołęce dbamy o to, aby potrzeby wszystkich dzieci zostały spełnione. Oprócz nauczyciela wychowania przedszkolnego, dzieci objęte są stałą opieką psychologa, pedagoga specjalnego i logopedy. Ponadto nasz program przedszkola obejmuje codzienne ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną. Uczymy wzajemnej pomocy, szacunku i akceptacji dla innych. Pomagamy zrozumieć i nazwać emocje, co ułatwi komunikację z otoczeniem. Pracujemy pozytywnymi metodami nad budowaniem motywacji wewnętrznej dziecka i jego poczucia własnej wartości.

Poprzez ruch, muzykę i taniec umożliwiamy dzieciom wszechstronny rozwój. Malujemy, wycinamy, kleimy, ugniatamy – staramy się w ten sposób urozmaicić dzieciom czas. Naszym celem jest wspieranie dzieci w odkrywaniu własnych talentów. Sukces terapeutyczny możliwy jest dzięki wykorzystywaniu indywidualnych metod oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych, które umiejętnie dobieramy. Nasze sale wyposażone są w nowoczesne pomoce multimedialne i komputer.