X

Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024               Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024          

dziewczynka i obraz

Konkurs fotograficzny „Żywe obrazy”

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) z Publicznego Przedszkola Bajka i ich rodzin.

Konkurs polega na wybraniu obrazu spośród dzieł wielkich mistrzów polskich i zagranicznych, a następnie jego jak najwierniejszemu odwzorowaniu w postaci „żywego obrazu” i sfotografowaniu dziecka bądź dziecka wspólnie z innym członkiem rodziny.
Organizator:
- Publiczne Przedszkole Bajka, ul. Mehoffera 53 w Warszawie
Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii.

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie wyobraźni twórczej, stosowanie kreatywnych rozwiązań i zachęcanie do własnych poszukiwań i interpretacji dzieła plastycznego.
 2. Doskonalenie wiedzy dotyczącej kompozycji dzieła malarskiego i fotograficznego oraz możliwości zastosowania jej w praktyce.
 3. Upowszechnianie wiedzy z zakresu historii sztuk.
 4. Uwrażliwienie na sztukę i kulturę.
 5. Wspieranie pasji i uzdolnień.
 6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 7. Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki plastycznej.
 8. Kreatywne spędzenie czasu w gronie rodziny.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) uczęszczającym do Publicznego Przedszkola Bajka i ich rodzin.
 2. Zdjęcie oryginału wraz z własną wersją (tzn. żywym obrazem) należy przesłać poprzez aplikację livekid do wychowawcy grupy w terminie do 26 maja 2023r. Należy także przynieść w wersji papierowej załącznik nr. 1 do konkursu.
 3. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach:
  -nagroda publiczności poprzez głosowanie udostępnione na przedszkolnym profilu facebook
  -nagroda komisji powołanej przez orgamnizatora konkursu.

Przebieg konkursu:

 1. Termin nadsyłania prac poprzez aplikację livekid upływa dnia 26.05.2023 r.
 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu, a także publiczność poprzez
  głosowanie udostępnione na przedszkolnym profilu facebook dnia 27.05.2023r.
 3. Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:
  - wierne odwzorowanie oryginalnego obrazu;
  - użycie rekwizytów, kostiumów, dopasowanie tła;
  - wartość artystyczną fotografii.
 4. Podsumowanie konkursu nastąpi 30.05.2023r. Wyniki zostaną zamieszczone na przedszkolnym profilu facebook oraz na tablicy w budynku przedszkola.
 5. Fotografie przesłane na konkurs zostaną wykorzystane do stworzenia przedszkolnej galerii obrazów.

 dziewczynki

Zapraszamy do udziału w konkursie!